CVV/DATA − 0,6/1 KV & CVV/DSTA − 0,6/1 KV

Hotline

0707 386 498/ 0904 676547/ 0387 197479/ 0799 863768

CVV/DATA − 0,6/1 KV & CVV/DSTA − 0,6/1 KV


 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
 • Maximum conductor temperature for normal operation is 70OC.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
 • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is:
 • 140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.

 • 160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
 • 140OC with Nominal area larger than 300mm2.

 • 160OC with Nominal area up to and include 300mm2. • Liên hệ
 • 672

Sản phẩm cùng loại

Zalo
Hotline